Hoppa till huvudinnehåll

Membranteknik

Kurskredits 2,5 hp

Grundläggande kursinformation

Membranprocesser har etablerat sig som viktiga separationsprocesser i den svenska vattensektorn. Applikationerna sträcker sig från beredning av dricksvatten från sjö- eller flodvatten, avsaltning av havsvatten vid Östersjön till återvinning av processvatten och avloppsvattenbehandling med membranbioreaktorer. Höjdpunkter för membranprocesser i den svenska vattensektorn är vattenreningsanläggningen Lackarebäck för beredning av dricksvatten - en av de största ultrafiltreringsanläggningarna i världen - och Henriksdals avloppsreningsverk - en av de största membranbioreaktorerna världen över.

Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper om membranprocesser ur ett industriellt perspektiv. Både de etablerade tryckdrivna processerna som mikrofiltrering, ultrafiltrering, nanofiltrering och omvänd osmos och de framväxande membranprocesserna som framåtriktad osmos, elektrodialys, pervaporation och membrankontaktorer kommer att täckas. Dessutom presenteras membranapplikationer relaterade till vattensektorn från återvinning av processvatten, beredning av dricksvatten och avloppsrening. Den kunskap som ges förbättras ytterligare under laboratoriekurser och övningar. 

Kursschema

Kursplan

Kursledare

Frank Lipnizki

Professor, Institutionen för kemiteknik
Lunds universitet

frank.lipnizki@chemeng.lth.se 

Sidansvarig: catherine.paul@tvrl.lth.se | 2021-03-08