Hoppa till huvudinnehåll

Kursplan

Krediter: 3 hec (+2 hec)

Betyg: Underkänd/godkänd

Engelska namnet: Applications of Machine Learning in Water Contexts

Svenskt namn: Tillämpning av maskininlärning i vattensammanhang

Tilltänkta läranderesultat:

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

  • - Förklara grunderna för maskininlärning (ML) och dess tillämpningar.
  • - Utveckla ML-baserade ramar för modellering av vattenrelaterade frågor.
  • - Använda programmeringsspråket Python för att hantera och analysera data.
  • - Träna ML-algoritmer som slumpmässiga skogar med hjälp av Pythonbibliotek som NumPy och scikit-learn.
  • - Utvärdera ML-algoritmernas prestanda.
  • - Tolka och diskutera resultaten av ML-algoritmerna.

Undervisningsaktiviteter

Kursen hålls på engelska. Kursen inleds med en tre dagars intensiv föreläsningar, handledning, gästföreläsningar, uppgifter och seminarier.workshop och deltagarna ägnar de följande veckorna åt individuella studier. Kursen fortsätter med uppföljande online-möten.

Examination

Examinationen baseras på en uppgift (plus en valfri uppgift för ytterligare två ECTS). Deltagaren måste närvara vid alla schemalagda kursaktiviteter och aktivt delta i diskussioner.

Förutsättningar

Kursen är öppen för doktorander och deltagare från vattensektorn.

Examiner

Bitradande Universitetlektor Amir Naghibi, LTH

Lärare

Bitradande Universitetlektor Amir Naghibi, LTH med flera. Kontakt: Amir.Naghibi@tvrl.lth.se

Literature

Litteratur tillhandahålls under kursen.Det kommer att finnas t.ex. ppt-bilder, rapporter och artiklar som presenteras och görs tillgängliga

 

Sidansvarig: catherine.paul@tvrl.lth.se | 2022-11-18