Hoppa till huvudinnehåll

Kursplan

Kurspoäng 3 Hp 

Grundläggande kursinformation 
Utbildningsnivå: Tredje cykeln 

Betyg: Underkänd/Godkänd; U/G 

Ämne: Dricksvatten 

Svenskt namn: Dricksvatten 

Behörighetskrav: Kursen är öppen för doktorander och intresserade praktiker från vattenindustrin 

Examinator för kursen: Thomas Pettersson (Chalmers) 

Kursens mål: 

Vid slutet av kursen ska du kunna: 

- Förstå vikten, nyttan och begränsningarna av dricksvattenprocesser. 

- Beskriva utmaningar för att upprätthålla kvaliteten på dricksvatten från produktion till konsument. 

Förklara vikten av mikrobiella barriärer 

Förstå biofilmens och den mikrobiella ekologins roll i utformningen av dricksvattnets mikrobiella kvalitet 

Göra grundläggande bedömningar av dricksvattensystem 

Beskriva utmaningar, särskilt för hälsorelaterade frågor 

Förstå fördelar och begränsningar med riskbedömningsmodeller 

Kursens innehåll: 

Kursen ger grundläggande kunskaper om lämplig råvattenkvalitet och grundläggande begrepp inom design och drift av dricksvattensystem.  

Kursen ger kunskap om mikrobiell vattenkvalitet inklusive patogener och mikrobiomdynamik i både behandling och leverans och beskriver hur dessa kan övervakas. 

Kursens aktiviteter 

Introduktionsföreläsning (online) 6 timmar 

5 dagar (totalt, uppdelat mellan Göteborg och Lund), föreläsningar, övningar och projektarbete.  

Studiebesök på Ringjöverket dricksvattenanläggning (Stehag, Skåne) 

Examination 
 

Sidansvarig: catherine.paul@tvrl.lth.se | 2022-11-18