Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar styrning och förvaltning av vattenförsörjningen

Kursens övergripande fokus är att ge doktorander en introduktion till förvaltningssidan av vattenförsörjning, inklusive organisatoriska aspekter, politisk styrning och finansiella frågor. Huvudfokus för den föreslagna kursen är hur vi kan organisera för mer hållbara vatten- och avloppshanteringstjänster. Detta kommer att åstadkommas genom att gå djupare in på följande olika områden

- Systemtänkande. Hur säkerställer vi att alla delar av systemet och deras inbördes relationer beaktas i beslutsfattande och utveckling av tjänster. Ett system består till exempel av: infrastruktur, naturresurser, organisationer som tillhandahåller tjänster, ekonomiska system samt politiska och sociala system.

- Organisation av tillhandahållande av tjänster: hur kan vi använda organisationsutveckling för att stödja en hållbar utveckling av tillhandahållande av vattentjänster.

- Finansiella perspektiv på tillhandahållande av vattentjänster

Kurschema

Kursplan

Anmäla här!

Sidansvarig: catherine.paul@tvrl.lth.se | 2023-09-07