Hoppa till huvudinnehåll

Kursplan

Membranteknik 2.5 HP

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Betyg

Underkänd / godkänd

Ämne

Membranprocesser och applikation med fokus på dricksvatten och avloppsrening

Engelskt namn

Membrane Technology

Behörighet

Denna kurs är öppen för doktorander och för deltagare från vattensektorn

Kursgranskare

Frank Lipnizki

Kursens mål

I slutet av kursen ska du kunna:

  • Förstå massöverföring, membran, moduler och processutformningar relaterade till industriella membranprocesser
  • Demonstrera hur membranprocesser kan tillämpas i vattensektorn.
  • Förklara de olika membranseparationsprocesserna som används i vattensektorn.
  • Förbereda en grundläggande design av membranprocessen.
  • Beskriva utmaningar med nedsmutsning och rengöring av membran.

Kursinnehåll

  • Grundläggande för membranprocesser: Membran, modul, masstransport, nedsmutsning och rengöring, processdesign
  • Viktiga membranprocesser i vattensektorn: Mikrofiltrering, ultrafiltrering, nanofiltrering och omvänd osmos samt framväxande membranprocesser: framåtriktad osmos, elektrodialys, pervaporation och membrankontaktorer.
  • Viktiga membranapplikationsområden i vattensektorn: direkt membranfiltrering och membranbioreaktorer, beredning av dricksvatten, skörd av storm och regnvatten och avsaltning.

Kursaktiviteter

Kursen är utformad som en 5-dagars intensivkurs med föreläsningar (4 dagar), laboratoriekurs och övningar (1 dag). Föreläsningarna ges i ett klassrum.

Examination

  • Betygsskala: Underkänd / godkänd
  • Bedömning: Aktivt deltagande under föreläsningar, laboratoriekurs och övningar. Obligatoriskt deltagande i alla kursaktiviteter inklusive föreläsningar, laboratorier och övningar.

Kurslärare

Prof. Frank Lipnizki – Institutionen för kemiteknik, Lunds universitet

Sidansvarig: catherine.paul@tvrl.lth.se | 2021-03-08