Hoppa till huvudinnehåll

Kursplan

Kurspoäng 3 Hp

Utbildningsnivå: Tredje cykeln

Betyg: Underkänd/Pass; U/G

Ämne: Vattenförvaltning

Svenskt namn: Organisering och styrning för hållbara vattentjänster

Behörighetskrav: Kursen är öppen för doktorander och intresserade deltagare från vattenindustrin

Examinator för kursen: Anna Thomasson

Kursens mål:

I slutet av kursen ska du kunna:

- Förstå det sammanhang i vilket vattentjänster styrs och förvaltas och innebörden av detta sammanhang för styrning och förvaltning av vattentjänster.

- Förstå och förklara begrepp relaterade till systemtänkande, styrning och finansiering.

- Förstå hur vattentjänster finansieras och innebörden av olika finansiella lösningar.

- Förstå och förklara olika typer av organisatoriska lösningar för vattentjänster samt förklara innebörden av olika lösningar.

Kursens innehåll:

Kursen ger grundläggande kunskaper om de villkor under vilka vattentjänster styrs och förvaltas. Kursen ger också kunskap om finansiella lösningar för vattentjänster och olika organisationsmodeller. Du får också lära dig att utvärdera olika typer av organisatoriska lösningar.

Kursens aktiviteter:

Kursen består av en kombination av online-möten och seminarier. Studenterna förväntas läsa och förbereda material för varje seminarium.

Examination

Studenterna kommer att utvärderas baserat på aktiviteter på seminarier, inlämningsförberedelser och en slutlig uppsats. 80% av betyget baseras på den slutliga uppsatsen och resterande 20% på inlämningar och aktiviteter på seminarier.

Kursens lärare

Anna Thomasson at.dir@cbs.dk

 

Sidansvarig: catherine.paul@tvrl.lth.se | 2023-09-08