Hoppa till huvudinnehåll

Dricksvatten

Dricksvatten är det enda livsmedel som levereras till alla våra hus och arbetsplatser, på begäran, 24 timmar om dygnet. Dricksvattnet produceras antingen från grundvatten eller ytvatten/sjövatten genom ett antal olika processer. Fokus i denna kurs kommer att ligga på att förstå ytvattenprocesser eftersom ytvatten normalt kräver mer behandling. Detta vatten distribueras sedan och måste nå konsumenten genom ett nätverk av rör. Det vatten som levereras måste vara både säkert, ur ett kemiskt och mikrobiologiskt perspektiv, och estetiskt tilltalande i smak och lukt. Hur kan detta åstadkommas och vad kan gå fel? Vad säger WHO:s riktlinjer och vilka lagar måste följas? Hur kan modellering tillämpas för att förstå svagheter och möjligheter? Dessa och andra specialfrågor kommer att behandlas i denna 3 HP-kurs på doktorandnivå. Den kommer att äga rum online och i Göteborg och Lund och inkluderar föreläsningar, problemlösningsövningar och ett kursprojekt.

Kursschema

Kursplan

Anmäla dig här!

Sidansvarig: catherine.paul@tvrl.lth.se | 2022-11-18