Hoppa till huvudinnehåll

Kvalitativ Forskningsmetoder 4.5 HP + 3 HP

Denna kurs är utformad för att ge doktorander möjlighet att fördjupa sina kunskaper om kvalitativa forskningsmetoder inom samhällsvetenskap och att använda sig av dem. Kursen fokuserar på tre huvudsakliga tekniker för datainsamling inom kvalitativ forskning (deltagande observation/etnografi, djupintervjuer och fokusgrupper) och diskuterar dessutom tre viktiga ämnen inom utformning och analys av social forskning med kvalitativa metoder (urvals- och verifieringsfrågor, kvalitativ diskursanalys och deltagande aktionsforskning).

Under hela kursen kommer studenterna att öva grundläggande färdigheter i att läsa, skriva, sammanfatta, samla in och analysera data och presentera argument baserade på forskning. Studenterna kommer att presentera sina forskningsövningar under fem seminarier. De färdigheter som utvecklas under kursen är avsedda att stödja den metodologiska planeringen av deras doktorsavhandling om de använder en kvalitativ metod - annars bör de kunna identifiera och utvärdera denna metod i andra akademiska arbeten.

(Den här är en AI-översättningen från Engelska)

Kursschema

Kursplan

Kursläsning (på Engelska)

Anmäla här!

Sidansvarig: catherine.paul@tvrl.lth.se | 2024-02-15