Hoppa till huvudinnehåll

Resursåtervining i avloppvatten

Effektiv och smart avloppsvattenreningsteknik som möjliggör användning av resurser i avloppsvatten är en hörnsten för hållbarhet i städer och resurser. Användning av vatten och andra resurser behöver inte bara framgångsrik teknik utan den bygger på tydliga regler, normer och påverkas av institutionella och samhälleliga krafter. Denna kurs erbjuds doktorander och yrkesverksamma som är intresserade av att få specialkunskaper om modern och innovativ teknik för att använda olika resurser i avloppsvatten (vatten, näringsämnen och energi). Genom föreläsningar, litteraturläsning och diskussioner och fältbesök kan läsaren av denna 1HP-kurs lära sig om ämnet.

Kursschema

Kursplan

 

Sidansvarig: catherine.paul@tvrl.lth.se | 2021-10-22