lu.se

Vi byggar om denna webbsiden, inklusiv översättning till Svenska.

Några Svenska sidor kan vara på Engelska, innan alla översättningarna är fardiga.

Vattenforskarskolan bildades för att ge forskarutbildning i vatten av hög internationell kvalitet.

Det är ett samhälle för doktorander, deras handledarer och medarbetarer inom vattenindustrin i Sverige. Det inkluderar kurser, nätverksaktiviteter och ett mentorprogram.

Skolan finansieras av Svenskt Vatten och grundades 2017. Det samlar människor från 7 universitet i Sverige, de Svenska Vatten forskningsklusterna VA-teknik Södra, DRICKS, VA-kluster Mälardalen och Dag & Nät och Sweden Water Research.

Kontaktperson:

Catherine Paul, Studierektor

Email catherine.paul@tvrl.lth.se

Phone +46 46 222 9110

 

Medarbetare: