Hoppa till huvudinnehåll

Kursplan

Krediter: 3 hec (+2 hec)
Betyg: Underkänd/godkänd
Engelska namnet: The Water Energy Nexus
Svenskt namn: Vatten och energi – en stark koppling

Tilltänkta läranderesultat

Kursen ger följande kunskaper/förmågor:

  • Beskriva hur klimatförändringar, vatten, energi, mat och livsstil är tätt sammankopplade.
  • Beskriva hur energiindustrin, jordbruket och andra industrier är beroende av vatten.
  • Förklara att komplexa problem - global uppvärmning, klimatförändringar, vattenbrist, torka, översvämningar, livsmedelskriser, energibegränsningar - inte kan lösas genom att endast koncentrera på en komponent i taget.
  • Känna till de viktigaste energikällorna som hanterar vattnets kretslopp i städerna.
  • Beräkna vattenavtrycket från olika energirelaterade verksamheter.

Undervisningsaktiviteter

Kursen hålls på engelska. Kursen inleds med en tre dagars koncentrerad workshop. Därefter ägnar deltagarna de följande veckorna åt individuella studier. Kursens fortsättning består av uppföljande online-möten, individuellt och i grupp. Kurslängden motsvarar 3 hec med möjlighet till 2 extra poäng.

Examination
Tentamen är en hemtentamen efter den första sessionen (18-20 oktober). Studenten förväntas skriva en kort rapport om ett visst ämne. Detta kommer att presenteras och diskuteras under onlinemötena i november. Deadline för rapporten är den 30 november.

För intresserade studenter kan kursen förlängas (motsvarande 2 extra hec) med ett visst ämnesområde av särskilt intresse för studenten. Detta kommer att diskuteras och definieras under kursen och kan vara ett litet projekt som inleds i november 2022. Resultatet kan presenteras som en rapport eller ett seminarium. I vissa fall kan ett sådant projekt utvidgas till en konferens- eller tidskriftspublikation.

Förutsättningar
Kursen är öppen för doktorander och deltagare från vattensektorn.

Examinator

Prof. em. Gustaf Olsson, LTH

Lärare

Prof. em. Gustaf Olsson, LTH (gustaf.olsson@iea.lth.se, gustafolsson3@gmail.com,  tel. 0703 111024)

Literatur

G. Olsson: Water and Energy – threats and opportunities, 2nd Ed., IWA Publishing 2015.

kommer att fungera som lärobok för grundkursen. Vi kommer att försöka få ett subventionerat pris för boken.

Följande böcker kommer att användas som kompletterande material:

G. Olsson: Clean water using solar and wind. IWA Publishing 2018, available open access

G. Olsson: Water interactions – a systemic view. Why we need to comprehend the water-energy-food-economy-lifestyle connections. IWA Publishing 2022 (in press, publiceras sommaren 2022). Open access.

Dessutom presenteras ppt-bilder, rapporter och artiklar.

 

Sidansvarig: catherine.paul@tvrl.lth.se | 2022-03-09