Hoppa till huvudinnehåll

Kursplan

Poäng: 3 ECTS (kursen kan utökas med 2 ECTS)

Betyg: Godkänd/Underkänd

Engelsk titel: Organic micropollutants in urban stormwater and wastewater

Svensk titel: Organiska mikroföroreningar i dag- och avloppsvattensystem

Lärandemål

Kursen utvecklar kunskaper och förmågor i syfte att:

  • Definiera mikroföroreningar och deras ursprung samt egenskaper hos miljöföroreningar som orsakas av organiska föroreningar.
  • Välja och diskutera lämpliga forskningsmetoder för arbete med organiska mikroföroreningar (provtagning, blankprov, kemiska och ekotoxikologiska analyser, statistisk analys av datamängder).
  • Diskutera organiska mikroföroreningars betydelse och rörelse i miljön utifrån deras fysikalisk-kemiska egenskaper.
  • Tolka koncentrationer av organiska föroreningar i termer av lagstadgade och ekologiska tröskelvärden för toxicitet.
  • Beskriva och utvärdera metoder för att behandla organiska mikroföroreningar i avloppsvatten (dag- och spillvatten) från städer (grön infrastruktur för dagvatten, biologisk behandling, ozonering, behandling med aktivt kol). 

Undervisningsverksamhet

Föreläsningar, seminarier, och beräkningsövningar för behandling av mikroföroreningar.

Examination

Examinationen baseras på en uppgift (plus en valfri uppgift för ytterligare två ECTS). Närvaro och aktivt deltagande förutsätts vid alla schemalagda kursaktiviteter.

Förkunskaper

Kursen är öppen för doktorander och deltagare från vattensektorn.

Examinator

Michael Cimbritz

 

Kurslitteratur

Tillhandahålls under kursen

Sidansvarig: catherine.paul@tvrl.lth.se | 2022-03-09