Hoppa till huvudinnehåll

Provtagning och mätningar i urbana vattensystem

I den här kursen får du lära dig vad man bör tänka på vid planering av fältprovtagning och flödesmätningar i urbana vattensystem. Teori blandas med praktiska övningar i fält och labb. Kursen innehåller hur man gör mätningar i både trycksatta och öppna ledningar med olika mättekniker samt under vilka olika förutsättningar mätteknikerna används. Du får göra en egen provtagningsplan för ett valfritt projekt och vi diskuterar provtagningsstrategier och val av kemiska analyser med allt som hör därtill. Vidare får du utifrån praktiska mätningar lära dig hur man gör skattningar av mätosäkerhet vid flödesmätning och provtagning samt beräkningar av hur det påverkar den sammanlagda osäkerheten i det slutgiltiga resultatet. Du kommer även få kunskap om olika typer av nederbördsmätning.

Tidsåtgången för denna doktorandkurs beräknas till 65 timmar varav 24 är schemalagda till en tredagarsträff i Luleå. För yrkesverksamma uppskattas tidsåtgången till ca 30 h, då förberedelser krävs innan den schemalagda kursträffen. Kursen ges på Engelska.

Kursschema

Kursplan

Sidansvarig: catherine.paul@tvrl.lth.se | 2021-10-22