Hoppa till huvudinnehåll

Vatten och klimat

3 ECT

Doktorandkurs i vatten och klimat, på engelska.

Klimatmodeller visar en ökning av avdunstning, nederbörd och temperatur i Sverige under de kommande 100 åren. Den svenska befolkningen förväntas öka till 14,1 miljoner år 2100, nästan 4 miljoner fler än nuvarande befolkning. Dricksvattenförsörjningen kommer att vara viktig för landet och klimatförändringarna påverkar tillgängligheten, vattenkvaliteten och vattensäkerheten, som kommer att presenteras och diskuteras under kursen. Lösningar som tekniska ändringar, organisationsförändringar och juridiska ändringar presenteras.

Detaljerat schema (notera att mindre ändringar kan komma att ske):

DAG 1 (måndag 1 februari 2021)

09.30-10.00 Kaffe och registrering

Introduktion

10.00-10.30 Presentation av kursen och deltagarna

10.30-11.30 Klimatförändringsmodeller för Sverige enligt SMHI. Vad säger de?

11.30-12.30 Lunch

Anpassning och begränsning av klimatförändringar

12.30 -16.00 EU: s svar på klimatförändringar, 2020 och 2030: var är vi nu

16.00-17.30 Klimatneutralitetsmålet 2050: vart ska vi?

DAG 2 (tisdag 2 februari 2021)

Cirkulär ekonomi och vattensektorns roll

08.30-10.00 Cirkulär ekonomi inom vattensektorn

10.00-10.30 Kaffepaus.

10.30-11.30 Markanvändning, skogsbruk och vattenförvaltning

11.30-12.30 Lunch

12.30-14.30 Den byggda staden. Bygga motståndskraftiga städer genom förbättrad vattenförvaltning; vattenhanteringens roll för att skapa inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara städer.

14.30-16.30 Det krävs god vattenförvaltning för att tillhandahålla konsekventa, tillräckliga vattentjänster av hög kvalitet. Den bör också skydda ekosystem som hjälper samhällen att hantera risker och hantera förändringar. Erfarenheter från städer som samarbetar kring City Water Resilience Approach

DAG 3 (onsdagen den 3 februari 2021)

Vattenpolitik och vattenförvaltning

08.30-10.00 Genomförande av Parisavtalet genom vattenlösningar. Resistent vattenhantering på nationell och internationell nivå med rekommendationer till länder och organisationer om hur man använder vattenlösningar för ambitiösa och transformativa klimatåtgärder.

10.00-10.30 Kaffepaus.

10.30-11.30 Markanvändning och skogsbruk

11.30-12.30 Lunch

12.30-16.30 Påskynda klimatåtgärder: Att bygga motståndskraftiga städer genom förbättrad vattenförvaltning; vattenhanteringens roll på lokal och regional nivå för att skapa inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara städer. Översvämning, blågrön infrastruktur, vattenplanering

DAG 4 (torsdagen den 4 februari 2021)

Dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten  i framtiden

08.30-10.00 Specifika problem för dricksvattenförsörjning under tider av klimatförändringar

10.00-10.30 Kaffepaus.

10.30-11.30 Specifika problem för avloppsrening under klimatförändringstider

11.30-12.30 Lunch

12.30-1430 Hantering av dagvatten under klimatförändringens tidevarv

14.30-16.30 Workshop: vattenförvaltning i klimatförändringens tidevarv. Vilka vägar är tillgängliga?

DAG 5 (fredag den 5 februari 2021)

08.30-10.00 Workshop: intressentinvolvering (”stakeholders”).

10.00-10.30 Kaffepaus.

10.30-11.30 Workshop om intressentinvolvering (”stakeholders”), forts

11.30-12.30 Lunch

12.30-16.30 Behov av förändringar av vattenförvaltningen och regler för att stödja utvecklingen av motståndskraftiga städer

Efter kursen

  • Projektrapport – min hemstads klimatsäkringsarbete
  • Klimatberättelsen – en novell av en briljant doktorand

Kursansvarig

Kenneth M Persson

Professor, Vattenresursteknik
Lunds universitet

kenneth_m.persson@tvrl.lth.se

Sidansvarig: catherine.paul@tvrl.lth.se | 2021-10-22