Hoppa till huvudinnehåll

Populärvetenskapligt skrivande på Svenska för vattenforskare 3 HP

Idag skrivs nästan alla avhandlingar på engelska, men det ska helst finnas en svenskspråkig sammanfattning. Svenskspråkiga sammanfattningar i engelskspråkiga avhandlingar förs ibland fram som en nyckel för utveckling och bibehållande av ett svenskt vetenskapsspråk och kan vara en av få texter som faktiskt skrivs på svenska under en forskarutbildning. Vid LTH ska sammanfattningen vara populärvetenskaplig. Vid andra lärosäten finns inte samma krav på just en populärvetenskaplig text, men det finns andra texter, inom och utom universiteten, som skrivs på svenska – forskningsansökan, konsultrapporten, pressmeddelandet och miljörapporten.

Att popularisera forskning är en konst, eller i alla fall ett hantverk, som går att utveckla. Facktermer är en del av utmaningen, men det finns andra delar av skrivandet där det gäller att vara uppmärksam på vad som händer när vi rör oss mellan olika genrer och mellan engelska och svenska. Hur hittar vi rätt abstraktionsnivå? Hur målgruppsanpassar vi våra texter? Vilka termer använder vi och varför? Hur strukturerar vi upp det vi vill säga?

Detta är en kurs för dig som kommit en bit på väg i din forskarutbildning. Vi läser, skriver och låter oss inspireras samtidigt som vi skaffar oss verktyg för att göra vår forskning begriplig och spännande för andra än våra kollegor. Syftet med kursen är erbjuda verktyg för ett utvecklat skrivande, på svenska och för en bred publik. Vi jobbar med vår förmåga att skriva både vetenskapligt och populärvetenskapligt och ställer olika genrer i kontrast mot varandra.

Kursschema

Kursplan

Sidansvarig: catherine.paul@tvrl.lth.se | 2021-11-15