Hoppa till huvudinnehåll

Kursplan

Krediter: 3 hec

Betyg: Underkänd/godkänd

Engelska namnet: Management in the Water Sector

Svenskt namn: Management i vattensektorn

Tilltänkta läranderesultat

Efter denna kurs kommer deltagarna att kunna:

  • förstå och analysera skillnaderna, fördelarna och begränsningarna hos offentliga vattenleverantörer med olika organisationsstrukturer i olika länder.
  • förstå och granska olika former av resultatmätning, bland annat benchmark-system för vattensektorn.
  • beskriva marknadsmekanismer, finansiering och revision av offentliga vattentjänsteleverantörer.
  • beskriva hur en vattentjänstverksamhet organiseras och utvecklas.

Undervisningsverksamhet

Kursen omfattar fem dagar med schemalagda föreläsningar och seminarier. Deltagarna ska välja ett relevant ämne för managementstudier och enskilt eller i par undersöka det och skriva en kort rapport om hur ämnet ska förstås och tillämpas i en given situation.

Examination

Examinationen består av en muntlig presentation av det valda managementtemat under studieveckan och en kort projektrapport som ska lämnas in senast fem veckor efter kursveckans slut.

Förutsättningar

Kursen är öppen för doktorander och deltagare från vattensektorn.

Examinator

Kenneth M. Persson, Kenneth_M.Persson@tvrl.lth.se

Kurslitteratur

Tillhandahålls under kursen

 

Sidansvarig: catherine.paul@tvrl.lth.se | 2021-11-15