Hoppa till huvudinnehåll

Management i vattensektorn 3 HP

Av många skäl är vatten inte en vanlig handelsvara. En intressant aspekt är att äganderätten till vatten är oklar, om den överhuvudtaget existerar. De flesta leverantörer av vattentjänster fungerar som monopol. Detta leder till en prissättningssituation som inte kan följa en marknadssituation. Vidare är de flesta vattenbolag, liksom leverantörer av översvämningsskydd, avloppsvattenhantering och andra ekosystemskyddande tjänster, offentliga företag. Det finns flera olika typer av allmännyttiga företag, med varierande nivåer av självständighet och olika typer av styrning, till och med inom en och samma region. Självstyrelsenivån påverkar hur ett allmännyttigt företag kan fungera. En avdelning i en kommun är tydligt politiskt styrd, medan ett företag som helt eller till största delen ägs av den offentliga sektorn har en mindre uttalad politisk styrning.

 

Kursschema

Kursplan

Sidansvarig: catherine.paul@tvrl.lth.se | 2021-12-20