Hoppa till huvudinnehåll

Kursschema

Plats

Kursen genomförs på plats på Lunds universitet.

Förberedelser

Deltagarna kan välja ämne för uppsatsen mellan:

1) Den teoretiska bakgrunden till vattenförvaltningssystem för en kommun.

2) Kritisk analys av två kommunala vattenverksamheter - vad man ska göra och vad ska man inte göra.

3) Jämförelse av kommunal och industriell vattenförvaltning: likheter och skillnader.

4) Människan är den viktigaste resursen: en analys av personal och utveckling av personalen i ett vattenföretag.

5) En undersökning av organisationsstrukturer i Europa. Exempel från Storbritannien, Nederländerna, Spanien och Finland.

6) Vad säger International Water Association (IWA) om vattenförvaltning - benchmarking i praktiken (Performance Indicators for Water Supply Services: Third Edition).

7) Lärdomar från det europeiska benchmarkingprogrammet för europeiska vatten- och avloppsföretag (https://www.waterbenchmark.org/documents/Public-documents).

8) Mitt drömvattenföretag - och hur man når dit

9) Det är ekonomin, så klart. Vattensektorns ekonomi

 Schema

Datum

Ämne

måndag

9 maj

08:30-16:00

 

Introduktion

Presentation av kursen och deltagarna

Lärdomar från 20 års forskning om vattenförvaltning i Finland.


Lärare: Kenneth M. Persson, Adj. prof. Tapio Katko, Tammerfors

tisdag

10 maj

08:30-16:00

 

Vetenskaplig status för olika organisatoriska val. Det finns inte ett enda bästa val, men vissa är bättre än andra.

Planering av uppsatsarbetet

Lärare : Kenneth M. Persson, Dr. Anna Thomasson, LU

onsdag

11 mai

08:30-16:00

Vilket är det korrekta priset på vatten?

Ekonomi inom vattensektorn i Sverige

Lärare : Prof. Jonas Nordström, LU; Kenneth M Persson

torsdag

12 mai

08:30-16:00

Nätverkens resultat - en jämförelse mellan åtta kommuner och nätverksbolag med hjälp av Svenskt vattens hållbarhetsindex (hållbarhetsindex)

Planering av uppsatsarbetet

Lärare : Tekn lic Nasik Najar, JU/LU;  Kenneth M. Persson

 

fredag

13 mai

08:30-16:00

 

Den historiska bakgrunden till Sydvatten och dess strategi 2021-2031

Rapporter, sammanfattning, utvärdering

Lärare : Kenneth M Persson

Sidansvarig: catherine.paul@tvrl.lth.se | 2021-11-15