Hoppa till huvudinnehåll

Kursschema

 

Datum

Ämne

februari 22-23

08:30-16:00

(online)

Nederbörd, kvantitet och kvalitet av dagvatten

Blågrön infrastruktur för hantering av dagvatten

Lärare: Godecke Blecken och Heléne Österlund

februari 24

08:30-16:00

(online) 

Seminarium om modellering av dränering i städer (t.ex. SWMM, stormtac).

Lärare: Ico Broekhuizen

 

 

 

 

 

 

 

 

Plats

Kursen kommer nu att ges online (uppdateringen Jan 13, 2022)

Förberedelser

Innan kursen börjar bör du i) läsa lite material om dagvattenhantering och ii) lämna in en förberedande uppgift om källor till föroreningar i dagvatten. De fullständiga uppgifterna kommer att lämnas ut fyra veckor före kursstart.

Sidansvarig: catherine.paul@tvrl.lth.se | 2021-11-15