Hoppa till huvudinnehåll

Dagvatten 3 HP

**Kursen kommer nu att ges online

Den här kursen behandlar dagvatten i stadsområden med fokus på hållbar, modern dagvattenhantering, inklusive blågrön infrastruktur. Frågor som kommer att belysas är dagvattnets kvantitet och kvalitet, dagvattensystem och anläggningar samt deras funktion och dimensionering. Utöver dessa tekniska inslag behandlar kursen dagvatten i planeringen och ekosystemtjänster som blågrön infrastruktur kan tillhandahålla. I kursen introduceras datormodeller som kan användas för modellering av dagvattensystem.

Kursen är nu online med föreläsningar, diskussioner och övningar. De två första dagarna är inriktade på att introducera dagvattenhantering inklusive drivkrafter, utmaningar och möjligheter. Dagvattenflöden/volymer och kvalitet diskuteras. Ett fokus kommer att ligga på blågrön infrastruktur för dagvattenhantering. Den tredje dagen kommer man att få en inblick i datoriserade modelleringsverktyg som SWMM och Stormtac.

Kursschema

Kursplan

Sidansvarig: catherine.paul@tvrl.lth.se | 2021-11-15