lunduniversity.lu.se

Water research school

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Populärvetenskapligt skrivande

LÄR DIG SKRIVA POPULÄRVETENSKAPLIGT (3hp)

Gör din vattenforskning begriplig för en bredare publik

Kursen riktar sig till dig som är vattenforskare, har kommit en bit på forskarutbildningen och talar och skriver svenska.

Att popularisera forskning är en konst, eller i alla fall ett hantverk, som går att utveckla. Användningen av facktermer är en del av problematiken, men det finns även andra delar av skrivandet där det gäller att vara uppmärksam på vad som händer när vi rör oss mellan olika genrer och mellan engelska och svenska.

Kursen ger dig inspiration och verktyg för att utveckla ditt skrivande på svenska och för att göra din forskning begriplig och spännande för andra än dina kollegor. Vi analyserar, läser och skriver och du lär dig bland annat att strukturera din text, hitta rätt abstraktionsnivå, använda enklare termer, målgruppsanpassa dina texter samt nå ut med dem till omvärlden.

Genom att delta i kursen deltar du också i en vetenskaplig studie där vi studerar vad som händer i mötet mellan engelska och svenska, samt mellan vetenskapligt och populärvetenskapligt.

Vi som leder kursen är:

Marinette Hagman, PhD, adjungerad lektor i VA-teknik

Michael Cimbritz, PhD, biträdande lektor i VA-teknik, fil. kand. i Svenska

Lene Nordrum, PhD, lektor i Engelsk språkvetenskap

Tre fysiska tillfällen hålls i Lund

Planerade kursdatum: 19-20 april, 11-12 maj och 7-8 juni

 

Länkar till publicerade populärvetenskapliga texter som skrivits inom kursen

Maja Ekblad

Emma Fältström

Caroline Fredriksson

Kristofer Hägg